info

Har du en trasig TV?

Hjälpen är inte långt borta - Vi erbjuder kompetent TV service i Göteborgsområdet

En TV är en komplex konstruktion som kan drabbas av olika typer av fel i dess interna elektronik.


Det finns en rad olika fel som t.ex kan göra så att din TV inte startar som den skall. Den kan t.ex verka svårstartad, genom att den står och "klickar", men kan starta efter en stund.

Har din TV ett sådant fel så orsakar du mer skada i din TV genom att låta den stå och "klicka" även om den till slut startar. Detta ger dyrare reparationskostnad, än om du låter din TV repareras när felet upptäcks första gången.


Ett åskoväder kan innebära hot mot din hemelektronik. En TV apparat är inget undantag.

Om oturen är framme, kan det innebära att din TV får skador av åskan, till följd av transienter på nätspänning

eller antennsignal. Dessa fel kan visa sig på flera olika sätt. T.ex så kan TV'n vara omöjlig att starta, eller så kan

den inte ta emot några kanaler. Dagens komplexa TV apparater är känsliga för åska.


Om du haft otur och råkat skada bildpanelen i en Plasma, LED eller LCD TV så brukar detta tyvärr innebära att reparationskostnaden blir högre, än att köpa en ny TV. Även om skadan är liten.

Det kan räcka med relativt små slag mot bildpanelen för att skada den.


Vi gör alltid en undersökning av din TV, och uppskattar vilken kostnad en reparation kommer medföra. Detta för att Ni som kund ska kunna besluta om Ni vill ha en reparation utförd eller inte. Detta kallas kostnadsförslag.

Accepteras inte kostnadsförslaget, tar vi ut en undersökningsavgift (Se priser)


Tveka inte att kontakta oss när Ni är i behov av kompetent TV service.


Garanti på utförd reparation

Trygg reparation med garanti

Vi lämnar sex (6) månaders garanti på utförd reparation. Detta gäller både arbete och reservdelar.

Skulle samma fel uppträda inom garantitiden så utförs en ny reparation kostnadsfritt. Transportservice täcks inte av garantin så Ni måste själv ombesörja transport till vår verkstad, eller låta oss transportera din TV mot avgift.


Garantin täcker ej skador som orsakats av yttre faktorer såsom åska, vatten eller annan fuktskada, felaktigt inkopplad kringutrustning, eller avsiktlig eller oavsiktlig skada.Så här gör du:1

2

3

4

5

Kontakta oss via mail:

info@lagatv.se


Inlämning av TV

Enklast är om Ni själv lämnar TV'n i vår verkstad.  Vi kan även hjälpa till med transport mot avgift.

Ta alltid med fjärrkontrollen och skruva bort ev. väggfäste.

TV'n undersöks av tekniker

Innan reparation utförs en undersökning och Ni får uppskattat pris per SMS.

Reparation påbörjas

När kostnadsförslaget accepteras av Er som kund kan reparation påbörjas.

Avhämtning av reparerad TV

När reparationen är klar får Ni ett SMS och Ni är välkommen att hämta Er TV.