priser

Priser

Hos oss får du som kund alltid reda på i förväg vad reparationen kommer att kosta.

Alla apparater undersöks av tekniker som sedan kontaktar dig och lämnar ett så kallat kostnadsförslag. Detta sker antingen via SMS eller telefon. Vi är tacksamma om Ni lämnar besked så snabbt som möjligt.

I de fall man väljer att avböja en reparation så kommer en undersökningsavgift att tas ut.

Accepterar man kostnadsförslaget så ingår undersökning i reparationen.

Tänk på att det oftast lönar sig att reparera en TV, istället för att köpa en ny. 
Dessutom gör du en stor tjänst för
vår miljö. Tänk vilken klimatpåverkan det innebär om trasiga TV-apparater skulle bytas ut mot en ny varje gång.


Undersökningsavgifter: (Betalas i förskott vid inlämning)

(Startkostnad)

LED - LCD - Plasma TV 695kr 
Prioriterad undersökning TV 1295kr (undersökning inom 24h)

Försäkringsärende TV 695kr - Kontakt oss per mail:
skada@lagatv.se

Övrig hemelektronik 695kr